Adresa: Poslovna Bijenička 113, registrirana Koranska 16, 10000 Zagreb
Tel/fax: +385 1 2348 405
Mob: +385 91 2480 545, 385 91 2480 544
prijava@antearevizija.hr
www.antearevizija.hr
MBS: 080482447
OIB: 46176921974
Žiro račun: 2360000-1101956150 • IBAN HR6023600001101956150 •Zagrebačka banka d.d.
Članovi društva: Vlatka Sakar
Temeljni kapital: 20.000 HRK uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Vlatka Sakar

Back to Top