prom dresses for sale

Vlatka Sakar, mag. oec., partner

U svojstvu direktora međunarodne revizorske firme KPMG Hrvatska (1993-1998) te direktora i partnera također međunarodne revizorske firme Ernst & Young Hrvatska (1998 – 2003), Vlatka je sudjelovala odnosno vodila mnogobrojne revizije za međunarodne i domaće klijente, sudjelovala u projektima privatizacije i restrukturiranja javnih poduzeća, te vodila odnosno sudjelovala u provedbi raznovrsnih pregleda, due diligenca, procjena, vještačenja te ostalih sličnih poslova.

Od 2003. godine revizorske poslove, te vještačenja, savjetničke i edukativne usluge obavlja preko vlastitog licenciranog revizorskog društva Antea revizija d.o.o. odnosno TreningCentar d.o.o. Tijekom proteklog razdoblja vodila je mnogobrojne revizije, vještačenja i razne ostale vrste revizijskih i savjetničkih angažmana te stotine različitih edukativnih radionica i in-house treninga na temu računovodstva, financija i procjene vrijednosti. Posljednjih godina Vlatka Sakar razvija svoju vlastitu marku pod naslovom „Poslovna znanja u malom prstu“ sa različitim temama od razumijevanja financijskih izvještaja do osnova revizije.

Vlatka Sakar autorica je među ostalim i stručnih popularnih naslova u nakladi Školske knjige „Bilanca u malom prstu“ te „Upravljanje novcem u malom prstu“.

Vlatka je hrvatski ovlašteni revizor, sudski vještak za financije, računovodstvo i reviziju, ovlašteni interni revizor za područje proračuna, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija te licencirani edukator međunarodnog EBC*L programa A stupnja

Vlatka svoje usluge pruža osim na hrvatskom i na njemačkom i engleskom jeziku.

destination wedding dress

Andro Sakar, mag.oec., menadžer u reviziji

Andro u revizijskoj i računovodstvenoj djelatnosti radi već duži niz godina. Sudjelovao je u svim vrstama revizorskih poslova od planiranja revizijskog procesa, sudjelovanja u pred revizijama, obrade sustava internih kontrola klijenta s naglaskom na informatiku, organizaciji i provođenju inventurnih postupaka, organizaciji procesa konfirmiranja, do provođenja revizorskih postupaka uključujući dokazno testiranje i sudjelovanja pri izradi mišljenja. Sudjelovao je u prijevodima financijskih izvještaja na engleski jezik, u due diligence postupcima te postupcima procjene vrijednosti poduzeća, u revizijama povećanja kapitala u stvarima i pravima, u reviziji primjerenosti otpremnine pri istiskivanju malih dioničara, te administraciji i računovodstvu društva.

Andro je tijekom svoje prakse asistirao pri vještačenjima – planiranje vještačenja, terenski rad, izrada izvještaja, prijevod izvještaja na engleski jezik. Sudjelovao je pri provođenju i organizaciji edukativnih radionica i to u pripremi materijala, provođenju nastave i logistiki radionica.

Andro je interni revizor informacijskih sustava, postao je sudski vještak za financije i računovodstvo te ovlašteni računovodstveni forenzičar, ISO 27001:2005 Lead Implementator, BCM 22301 lead auditor licencirani edukator međunarodnog EBC*L programa A stupnja, te student ACCA, specijalist za web marketing.

beach destination wedding dresses UK

Tena Sakar Vukić, menadžer marketinga i komunikacija

Tena Sakar Vukić je bacc. Marketinga i komunikacija te studentica stručnog diplomskog studija kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama na Visokoj školi Agora.

Tena već nekoliko godina radi na poslovima marketinga i komunikacija, među ostalim u Antea reviziji d.o.o. i TreningCentru d.o.o. Comunitiy je menadžer za McCann Erickson.

Tena je u svojem dosadašnjem radu stekla iskustvo u snimanju reklama, provođenju marketinških kampanja, dizajniranju strategija marketinških komunikacija te organizaciji evenata. Tena je specijalizirana za provođenje marketinga mikro i malih društava.

Tena posjeduje i diplomu EBC*L A stupnja (European Business competence Licence), a završila je i filmsku školu Blank.

Ostali članovi tima

Lidija Fofić

Asistent u reviziji

Andrej Budimir

Asistent u reviziji

Antonia Stanić

Asistent u reviziji

Ivana Ilić

Pravnica

 

 

Back to Top